_______Erciyes Üniversitesi Etik Kulübü_______

Hakkımızda

2005'te kurulan Etik Kulübü, 2013'ün kasım ayında yeniden bir yapılanmaya girmiş, toplumdaki etik değerlere dikkat çekmek, Türk toplumunun genel ahlak yapısını yaşatmak ve toplumsal değerlerin farkındalığının oluşturulabilmesini amaçlamaktadır.